Cursusvoorwaarden

Deze cursusvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en lessen die Randonaero Adventures aanbiedt. Naast de cursusvoorwaarden gelden ook de algemene voorwaarden. Lees ze beide goed door, en neem gerust contact op als iets in de voorwaarden niet duidelijk is. Bij inschrijving voor een cursus ga je akkoord met deze voorwaarden.

Laatste wijzigingen: 12 augustus 2020

1. Algemeen

De minimumleeftijd voor het volgen van de cursussen is 14 jaar. Deelnemers moeten minstens 50 kilo wegen. Men dient in goede gezondheid te zijn en fit genoeg om korte stukjes te kunnen rennen. Medicijngebruik of medische problemen hoeven niet per definitie een belemmering te zijn maar moeten wel gemeld worden aan de school. Indien nodig kan er overlegd worden over het al dan niet inschrijven.

2. Inschrijven

Piloot juicht na een mooie vluchtMen kan zich voor cursussen inschrijven per e-mail, per post en online. Naast het inschrijfformulier dient ook de ‘eigen verklaring’ (zie verderop) ingevuld en overlegd te worden.  Een inschrijving wordt pas een reservering (dat wil zeggen een vaste plek in de geplande periode) als ten minste het inschrijfgeld is voldaan. Na het betalen van het inschrijfgeld en dus reservering van je plek in de cursusperiode volgt altijd een factuur voor het gehele bedrag. Die dient vier weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.

3. Medische gesteldheid

Elke cursist dient een naar waarheid ingevulde, en getekende eigen medische verklaring te overleggen. Deze verklaring is te downloaden of op te vragen via de website. Indien bij het invullen van de eigen medische verklaring een van de vragen met ja wordt beantwoord moet er met Randonaero Adventures overlegd worden voor inschrijving. Deze verklaring is alleen bedoeld om alle deelnemers bewust na te laten denken over hun fysieke gesteldheid in combinatie met het leren deltavliegen, en om de staf van Randonaero Adventures snel te wijzen op zaken die met een aankomende cursist besproken moeten worden voor de eerste les. Het is geen verklaring van geschiktheid of ongeschiktheid voor het deltavliegen.

4. Geldigheid B1 en B2-cursus

Cursisten van Randonaero Adventures dienen met grootst mogelijke regelmaat de lessen te volgen. Aanspraak op het volgen van betaalde lessen vervalt na maximaal een jaar voor de B1-cursus en de B2-cursus. Na deze periode is het mogelijk de cursusduur te verlengen of per lesdag te betalen.

5. Opzet lesprogramma

Het lesprogramma van Randonaero Adventures is uitgebreid en er zijn lessen op veel verschillende niveaus en lokaties. Het lesprogramma wordt uitgelegd in de ’toelichting op de cursusagenda’. Daarin staat precies hoe je het meest uit onze lessen kunt halen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je voortgang, dus is iets rond het programma niet duidelijk, dan verwachten we dat je direct om opheldering vraagt. Randonaero Adventures probeert iedere cursist ook op maat te informeren over de handigste volgorde van lessen.

6. Annuleren door de cursist

Wil je een geboekte cursus annuleren, dan kan dat schriftelijk tot vier weken voor aanvang van de cursus. Bij latere afmelding is geen restitutie mogelijk. Bij tijdige annulering wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten. Het afsluiten van een eventuele annuleringsverzekering is de verantwoordelijkheid van de cursist zelf. Die wordt niet door de vliegschool aangeboden.

7. Annuleren door de school

Randonaero Adventures kan tot vier weken voor aanvang Col du Sapenay in de wolkeneen bergstage annuleren bij onvoldoende deelname. Iedereen die zich voor zo’n cursus had ingeschreven krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld volledig terug.

8. Doorschuiven vanuit de school

Randonaero Adventures kan cursusdata laten vervallen in verband met het weer of de staat van het vliegterrein en bij gebrek aan aanmelding. Deze cursusdagen kunnen later ingehaald worden.

9. Gebruik schoolmateriaal en eigen risico

Bij alle cursussen op B1-niveau is het gebruik van schoolmateriaal inbegrepen. Cursisten moeten wel zelf zorgen voor geschikte kleding, schoeisel en desgewenst een paar handschoenen. Cursisten die na het halen van B1-niveau doorgaan moeten hun eigen uitrusting aanschaffen. Dat hoeft niet per se in één keer: bij aanvang van de B2-cursus kan in overleg tot het completeren van de eigen uitrusting schoolmateriaal gebruikt of gehuurd worden. Iedereen die schoolmateriaal gebruikt kan tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis aansprakelijk gesteld worden voor door onachtzaamheid toegebrachte schade aan het schoolmateriaal.

10. Eisen aan eigen materiaal

Vlieg je met eigen materiaal, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het materiaal. Toestellen dienen recent gecheckt te zijn; voor tweedehands deltavliegers geldt 2 jaar als redelijke termijn. Is je materiaal langer niet gecheckt, dan moet je het opnieuw laten checken door dealer of fabrikant. Voor harnassen geldt een termijn van 10 jaar. Noodparachutes dienen recent gelucht en gevouwen te zijn en mogen zonder check niet ouder zijn dan 12 jaar. De data van vouwen moet je bijhouden in het chutelogboekje. Daar kan een instructeur naar vragen. Harnas en vlieger moeten goed op elkaar zijn afgestemd, en het harnas moet een angle of dangle-begrenzing hebben.

11. Schoeisel en kleding

Volg je lessen bij ons, van vlieg je met stevige schoenen, een lange broek en lange mouwen. Handschoenen zijn aanbevolen maar niet verplicht. Dikke armbanden en (grote) horloges kun je beter afdoen. Het dragen daarvan is op eigen risico.

12. WA-verzekering

Deelnemers aan onze cursussen zijn via de school WA-verzekerd tegen schade berokkend aan derden. Vlieg je mee als Vrije Vlieger (zelfstandig piloot met geldig brevet), dan ben je geen cursist en dus in principe níet verzekerd onder onze WA-verzekering.

11. Reis- en ongevallenverzekering

We adviseren cursisten om een reisverzekering af te sluiten waarbij deltavliegen (of zeilvliegen) niet is uitgesloten. Dit geldt zeker voor het bervliegen, zodat een eventuele bergredding vergoed wordt. Een annuleringsverzekering is ook het overwegen waard.

Reacties zijn gesloten.