Cursusvoorwaarden

Deze cursusvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en lessen die Delta Fly Adventures aanbiedt. Naast de cursusvoorwaarden gelden ook de algemene voorwaarden. Lees ze beide goed door, en neem gerust contact op als iets in de voorwaarden niet duidelijk is. Bij inschrijving voor een cursus ga je akkoord met deze voorwaarden.

Laatste wijzigingen: 21 maart 2023

1. Algemeen

De minimumleeftijd voor het solovliegen is 14 jaar; duovliegen kan in overleg ook met jongere passagiers. Er geldt geen maximum leeftijd. Het maximumgewicht voor passagiers is 95 kilo. Medicijngebruik, medische problemen of een handicap hoeven niet per definitie een belemmering te zijn maar moeten wel gemeld worden aan de school. Indien nodig kan er overlegd worden over het al dan niet inschrijven.

2. Inschrijven

Piloot juicht na een mooie vluchtMen kan zich voor cursussen inschrijven per e-mail, per post en online. Naast het inschrijfformulier dient ook de ‘eigen verklaring’ (zie verderop) ingevuld en overlegd te worden.  Een inschrijving wordt pas een reservering (dat wil zeggen een vaste plek in de geplande periode) als ten minste het inschrijfgeld is voldaan. Na het betalen van het inschrijfgeld en dus reservering van je plek in de cursusperiode volgt altijd een factuur voor het gehele bedrag. Die dient vier weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.

3. Medische gesteldheid

Elke cursist dient een naar waarheid ingevulde, en getekende eigen medische verklaring te overleggen. Deze verklaring is te downloaden of op te vragen via de website. Indien bij het invullen van de eigen medische verklaring een van de vragen met ja wordt beantwoord, moet er met Delta Fly Adventures overlegd worden voor inschrijving. Deze verklaring is alleen bedoeld om alle deelnemers bewust na te laten denken over hun fysieke gesteldheid in combinatie met het leren deltavliegen, en om de staf van Delta Fly Adventures snel te wijzen op zaken die met een aankomende cursist besproken moeten worden voor de eerste les. Het is geen verklaring van geschiktheid of ongeschiktheid voor het deltavliegen.

4. Geldigheid geboekte duovluchten en cursussen

Cursussen en duovluchten kunnen binnen een periode van 12 maanden na betaling gevolgd worden. Als geplande activiteiten uitvallen vanwege persoonlijke omstandigheden of het weer, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het reserveren van een nieuwe datum, binnen de 12 maanden van de geldigheid.

5. Reserveren en annuleren duovluchten en lesdagen

Na boeking van een duovlucht of lespakket, kun je de gewenste datum reserveren. Na bevestiging rekenen we op je komst. Komt er iets tussen, dan kun je tot een week vooraf een andere datum kiezen. Geboekte losse vluchten worden niet geannuleerd; zie je er vanaf, dan kun je de vlucht wel doorgeven aan een ander.

6. Annuleren cursus door de cursist

Wil je een geboekte cursus annuleren, dan kan dat per e-mail tot vier weken voor aanvang van de cursus. Bij latere afmelding is geen restitutie mogelijk. Bij tijdige annulering wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort met aftrek van € 25 administratiekosten. Het afsluiten van een eventuele annuleringsverzekering is de verantwoordelijkheid van de cursist zelf. Die wordt niet door de vliegschool aangeboden. Geboekte losse duovluchten zijn niet te annuleren. Ze kunnen binnen de geldigheidstermijn wel verschoven worden, of doorgegeven aan een ander.

7. Annuleren cursus door de school

Delta Fly Adventures kan tot vier weken voor aanvang Col du Sapenay in de wolkeneen voorgenomen cursusblok lieren, oefenhelling of bergvliegen annuleren bij onvoldoende deelname. Iedereen die zich voor zo’n cursus had ingeschreven, krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld volledig terug.

8. Doorschuiven lesdagen en duovluchten

Delta Fly Adventures kan cursusdata slepen en duovliegen laten vervallen in verband met het weer, de staat van het vliegterrein of sleeptoestel en bij gebrek aan aanmelding. Deze cursusdagen kunnen later ingehaald worden binnen de 12 maanden waarin de cursus of duovlucht geldig is.

9. Opzet lesprogramma

Het lesprogramma van Delta Fly Adventures is uitgebreid en er zijn lessen op veel verschillende niveaus en lokaties. Het lesprogramma wordt uitgelegd op onze website. Je bent zelf verantwoordelijk voor je voortgang, en de instructeurs helpen je hier graag bij. Is iets niet duidelijk, vraag dan om meer informatie. Delta Fly Adventures probeert iedere cursist ook op maat te informeren over de handigste volgorde van lessen.

10. Gebruik schoolmateriaal en eigen risico

Bij alle cursussen op B1-niveau is het gebruik van schoolmateriaal inbegrepen. Cursisten moeten wel zelf zorgen voor geschikte kleding, schoeisel en desgewenst een paar handschoenen. Cursisten die na het halen van B1-niveau doorgaan moeten hun eigen uitrusting aanschaffen. Dat hoeft niet per se in één keer: bij aanvang van de B2-cursus kan in overleg tot het completeren van de eigen uitrusting schoolmateriaal gebruikt of gehuurd worden. Bij de B2-cursus slepen zit het schoolmateriaal nog inbegrepen. Iedereen die schoolmateriaal gebruikt kan tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis aansprakelijk gesteld worden voor door onachtzaamheid toegebrachte schade aan het schoolmateriaal.

11. Eisen aan eigen materiaal

Vlieg je met eigen materiaal, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het materiaal. Toestellen dienen recent gecheckt te zijn; voor tweedehands deltavliegers geldt 2 jaar als redelijke termijn. Is je materiaal langer niet gecheckt, dan moet je het opnieuw laten checken door dealer of fabrikant. Voor harnassen geldt een termijn van 10 jaar. Noodparachutes dienen recent gelucht en gevouwen te zijn en mogen zonder check niet ouder zijn dan 12 jaar. De data van vouwen moet je bijhouden in het chutelogboekje. Daar kan een instructeur naar vragen. Harnas en vlieger moeten goed op elkaar zijn afgestemd, en het harnas moet een angle of dangle-begrenzing hebben.

12. Schoeisel en kleding

Volg je lessen bij ons, van vlieg je met stevige schoenen, een lange broek en lange mouwen. Handschoenen zijn aanbevolen maar niet verplicht. Dikke armbanden en (grote) horloges kun je beter afdoen. Het dragen daarvan is op eigen risico.

13. WA-verzekering

Deelnemers aan onze cursussen en onze passagiers zijn via de school WA-verzekerd tegen schade berokkend aan derden. Vlieg je mee als Vrije Vlieger (zelfstandig piloot met geldig brevet), dan ben je geen cursist en dus in principe níet verzekerd onder onze WA-verzekering.

14. Reis- en ongevallenverzekering

We adviseren cursisten om een reisverzekering af te sluiten waarbij deltavliegen (of zeilvliegen) niet is uitgesloten. Een annuleringsverzekering is ook het overwegen waard.

Reacties zijn gesloten.