Theorie-examens van de KNVvL

Voor het halen van een deltavliegbrevet (B2 en B3) moet je in verschillende vakken examen doen. De KNVvL organiseert deze examens. Meestal kun je 2x in het jaar examen doen: in het voorjaar (februari/maart) en in het najaar (november). Voor het B2-brevet moet je in 4 vakken examen doen. Voor het B3 doe je het vak navigatie. Je kunt ze ook tegelijk doen.

Deltavliegen: theoriebijeenkomst

Bestel de reader inclusief exameneisen!

De vakken van deltavliegbrevet 2

  • Voorschriften en reglementen
  • Meteorologie
  • Aerodynamica
  • Vliegtechniek

De vakken van deltavliegbrevet 3

  • Navigatie en overlandvliegen

De KVNvL neemt de examens af. Op de website van de KNVvL – afdeling Deltavliegen vindt je meer informatie over het examen en het inschrijfformulier. Er staat ook wat informatie over de stof die je moet beheersen. Onze reader is een mooi uitgangspunt voor thuisstudie. Daar krijg je ook een lijst met eindtermen bij. Je kunt de lijst ook per e-mail aanvragen.

Goede voorbereiding en cursus

Wil je je goed voorbereiden op het examen, dan zijn er verschillende boeken en een complete reader beschikbaar. Alles wat je tijdens de praktijklessen oppikt is natuurlijk ook mooi meegenomen. Vind je het lastig om zelf alles te studeren, dan kun je een theoriecursus volgen. Die organiseren wij bij voldoende interesse in de winter en Frans Icke organiseert er meestal eentje in het najaar. Natuurlijk kun je ons altijd vragen stellen als je aan het leren bent. We helpen je graag!

Planning en inschrijven

Inschrijven voor het examen gaat tegenwoordig digitaal: je kunt een plek reserveren via het KEI, dat namens de KNVvL de betalingen voor het examen afhandelt. Je moet daar direct online betalen. Kun je dat niet, neem dan contact op met de examencommissaris. Zijn details staan op de website van de KNVvL – afdeling Deltavliegen. Daar staat ook meer informatie over de gang van zaken tijdens het examen.

  • Adres: KNVvL, Houttuinlan 16a te Woerden
  • Kosten per vak: € 4,- voor leden van de KNVvL, € 21,50 voor niet-leden
  • Kosten voor een volledig B2-examen (4 vakken): € 15,- voor leden van de KNVvL, € 65,- voor niet-leden.
  • Kosten voor de reader met de complete B2-theorie, inclusief exameneisen: € 35,- (bestellen per e-mail)

Reacties zijn gesloten.