Waarschuwing harnas-gespen: max 10 jaar gebruiken

Finsterwalder waarschuwt voor een aantal gespen die in erg veel harnassen gebruikt worden. De waarschuwing geldt vooral voor het gebruik van de gespen in borstbanden voor parapente maar de gespen worden ook gebruikt in veel deltavliegharnassen, van Finsterwalder en van veel andere merken. De levensduur van de gespen voor deltavliegen is bijgesteld naar 10 jaar en na controle en aanpassing maximaal 20 jaar.

Het gaat om de CLICK-LOCK en T-LOCK-gespen van Finsterwalder en alle insteekdelen die bij die gespen gebruikt worden. Deze gespen worden door erg veel fabrikanten gebruikt in zowel parapente- als deltavliegharnassen. In parapenteharnassen worden ze vaak in de borstband gebruikt. Daar staat de gesp gedurende de hele vlucht onder steeds wisselende en vaak diagonale druk. Door die dynamische belasting slijten de kopjes van de insteekdelen snel af en kunnen de gespen onverwacht openen tijdens de vlucht. In delta-harnassen worden de gespen statischer belast en slijten ze minder snel.

De gespen waarvoor de waarschuwing geldt

HSi10 is een CLICK-LOCK en HSi630 is een T-LOCK-gesp

Levensduur maximaal 10 à 20 jaar

Finsterwalder vraagt iedereen met een parapenteharnas met een CLIK-LOCK of T-LOCK-gesp in de borstband, deze gesp goed te testen. Is de gesp ouder dan 4 jaar, dan moet hij door de fabrikant van het harnas gecontroleerd en mogelijk bijgewerkt worden. De gesp kan dan nog een aantal jaar mee. Is de gesp in de borstband ouder dan 10 jaar, dan is deze afgeschreven en moet die worden vervangen. De levensduur van 4 jaar geldt alleen voor borstbanden van parapenteharnassen. Bij statische belasting zoals bij het deltavliegen geldt een initiële levensduur van 10 jaar. Daarna moet de gesp worden gecontroleerd en bijgewerkt. De gesp kan dan meestal weer 10 jaar mee. De totale levensduur komt dan op 20 jaar.

Inleveren bij dealer of fabrikant

Heb je een gesp van Finsterwalder op je harnas of denk je die te hebben, probeer dan te achterhalen hoe oud het harnas is en neem contact op met de dealer of de fabrikant van het harnas. Ruim 40 fabrikanten zijn al door Finsterwalder geïnformeerd en weten wat te doen. Zijn de gespen 10 jaar, dan kunnen ze waarschijnlijk worden bijgewerkt. Zijn ze ouder dan 20 jaar dan moeten ze worden vervangen. Dit kan natuurlijk alleen als het harnas zelf nog luchtwaardig is.

Service van de zaak

Harnassen van Finsterwalder, Ellipse en La Mouette met gespen van Finsterwalder die ouder zijn dan 10 jaar, kunnen ingeleverd worden bij Delta Fly Adventures. Die stuurt ze door naar de fabrikant voor controle en het eventueel bijwerken of vervangen van de gespen. Eventuele kosten zijn voor rekening van de piloot.

Meer informatie

Lees meer over gespen en de waarschuwing op de website van Finsterwalder & Charly (Engels) of op de website van de DHV (Duits). Je kunt ook contact opnemen met je dealer of fabrikant.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.